Novinky

Technika konštalácii

30.06.2015 09:35
Lektor, ktorý má v rukách úrčité metódy, stavia konštaláciu až z posledného miesta, nastavia:" Ja to vyriešim, ja to zvládnem.", ale najd§ležitejšia je pokora.   Technika spočíva v zostavení akéhokoľvek modelu rodiny, alebo iného systému so zástupcami vybraných z ostatných účastníkov seminára....
Celý článok

Systemické konštalácie

22.05.2015 12:30
Systemické konštalácie/ ako napovedá názov, budeme pracovať so systémom/ sú metóda, ktorá dokáže "Otvoriť oči" a navodiť pochopenie  akéhokoľvek problému. Všetko, čo dokážeme pomocou konštalácii zistiť, to aj dokážeme pokojnou cestou napraviť tak, aby bol v poriadku celý systém.
Celý článok