Systemické konštalácie

22.05.2015 12:30

Systemické konštalácie/ ako napovedá názov, budeme pracovať so systémom/ sú metóda, ktorá dokáže "Otvoriť oči" a navodiť pochopenie  akéhokoľvek problému. Všetko, čo dokážeme pomocou konštalácii zistiť, to aj dokážeme pokojnou cestou napraviť tak, aby bol v poriadku celý systém.