Technika konštalácii

30.06.2015 09:35

Lektor, ktorý má v rukách úrčité metódy, stavia konštaláciu až z posledného miesta, nastavia:" Ja to vyriešim, ja to zvládnem.", ale najd§ležitejšia je pokora.

 

Technika spočíva v zostavení akéhokoľvek modelu rodiny, alebo iného systému so zástupcami vybraných z ostatných účastníkov seminára. Klien popíše podstatu problému, kotrý ho na konštalácie priviedol, podstatné sú fakty, nie emócie alebo postrehy účastníka, respektíve iných členov rodiny. Lektor klientovi navrhne, ktorí ľúdia z jeho príbehu by mali byť v konštalácii a klien vyberie z účastníkov seminára ľudí podľa vlastného pocitu. V osobných príbehoch sú dôležiti rodičia, súrodenci, prarodičia, ale niekedy aj vzdialení príbuzní a taktiež  aj ropdinní príslušníci, kotrí boli vytesnení alebo sa  na nich zabudlo/ potraty, zomrelí do 50 rokov života, tagické osouy, vojna,samovražda.../. Klient si vyberie zástupcu  aj za seba. Takto vybraných zástupcov klien rozostaví v priestore tak, ako to pociťuje z vlastného obrazu systému a preto to musí robiť sústredene. Pozorovaním reakcii a pýtaním sa zástupcov na ich pocyty, dostávame mnúžstvo informácii o systéme a pracesoch, ktoré pod povrchom prebiehajú. Preskúmaním systému, hľadaním miesta pre jednotlivých členov rodiny s použitím " rituálnych viet" a doplnenie systému o ďalších členov rodiny začína proces, ktorého hojivý účinok pociťuje nielen klient, ale aj celý systém. Často pri tom prichádza k emocionálnemu uvoľneniu a pri tom lektor vedie konštaláciu tak, aby uvoľnil všetky bloky, Konľtalácia spravidla končí v prípade, ak sa našlo dobré riešenie pre všetkých zúčastnených. Pre osotatných účastníkov seminára je ich úloha v roliach zástupcov, ale i ichúčasť na seminári neobyčajne intenzívna a má silný dopad v danej chvíli môže byť aj vhodnejším spôsobom pochopenia situácie vo vlastnej rodine.

 

Klientom, ktorýmn nevyhovuje práca v skupine, majú možnosť individuálnych konštalácii, kde si klien sám prechádza z jednej role do druhej.

 

 

Inou metódou konštalácii, ktorá sa v súčastnosti používa sú takvzané"POHYBY DUŠE". Tieto konštalácie vychádzajú z rodinných konštalácii, ale účastníci konštalácie sa len zľahka a bez slov pohybujú, vnímajú pocity a energie, ktoré zažívajú. Konštalácia trvá tak dlho, kým úplne pocity neprežijú. Tri tejto práci nemusí byť postavený zástupca, ale klient stojí na svojom mieste sám. V tomto prístupe sa rieši viacero úrovní súčasne.