Systemické konštalácie

30.06.2015 08:32

"Nič sa neskončilo, všetko pôsobí aj naďalej. Otázkou je: "Ako to pôsobí ďalej."- Bert helinger - nemecký psychológ terapeut,filizof, teológ.

 

Systemické konštalácie slúžia k odkrývaniu skrytých dynamík, ktoré spájajú jednotlivcov s vlastnou rodinou, v partnerských, pracovných,spoločenských......vzťahov. Ich odhalanie ponúka príležitosť k lepšiemu poznaniu reality vlastného života i reality života ostatných príslušníkov. Zároveň ukazuje vhodnejší a uspokojivejší spôsob, ako sa v rámci rodiny prisposobiť. Tieto dynamiky je možné skúmať pomocou postavenia rodinných systémov. Rodinné systémy ukazujú, že každá rodina, každé pokolenie, má niečo ako vlastné svedomie. S týmto svedomím možno vstúpiť do kontaktu a získať tak dôležité informácie o tom, čo narušuje rovnováhu hlbokých vzťahov alebo čo ich naopak prehlbuje.

Rodinné konštalácie patria medzi najznámejšie a najrozšírenejšie konštalácie. Konštalácie zaostrujú pozornosť na to, ako sú naše vzťahy v rodine, príbuzenstve,partnerstve.....prepletené s osudmi ostatných a čo vlastne tieto prepletenia ovplyvňuje. Predovšetkým ale osvetľujú, podľa akých zákonnotostí môžeme pristupovať k vyriešeniu týchto preplatencov. Je zrejmé, že každý z nás je súčasťou rodinného systému, s ktorým sme emocionálne hlboko spojení. Existuje potreba vúzby, vzájomného vyrovnania, kompatencie medzi jednotlivými osobami, ktorá nestrpí vylúčenie ani jedného člena. Inak prichádza k tomu, že jeho osud je členmi rodiny, ktorí prídu po ňom, preberaný a tak prichádza k pokračovaniu, samozrejme na nevedemej úrovni. K riešeniu dochádza podľa pravidla ,že potreba väzby a narovnania sa realizuje hojivým spôsobom. Na vedomej či nevedimej úrovni v sebe udržujeme predstavu rodiny, z ktorej pochádzame alebo predstavu súčastnej rodiny v ktorej žijeme. Táto predstava predurčuje a ovplyvňuje, či sme vo vzťahoch a v živote spokojní a úspešní. Taktiež si z rodiny so sebou nesieme aj iné nezdravé, dešktruktívne a zničujúce vzorce správania, ktoré nám nepatria a neprináležia a tieto nás v konečenom dôsledku oslabujú. Sila plynúca z rodiny je pre nás zdrojom, aby sme z nej čerpali a dokázali sa o ňu oprieť. Otvorením sa, dochádza k liečivým procesom a máme možnosť vidieť skryté prekážky a urobiť kroky, ktoré zharmonuzujú celý systém. Energia začne prúdiť napojením sa na zdroje a liečenie prebieha na všetkých úrovniach: psychickej, emocionálnej aj telesnej. Tak, ako sa vieme pozrieť na problémy vo vzťahoch, v rodene,priateľstve,práci.... sa vieme pozrieť aj na akýkoľvek iný systém, podľa požiadaviek klienta.