Čo môžeme riešiť

30.06.2015 08:57

Osobné problémy:

-neschopnosť komunikovať v rodine, vo vzťahoch.....

-nájsť si partnera/partnerku

-nájsť si prácu

-problémy s financiami

-pochybnosti o sebe, nízka sebaäcta, neistota

-nájsť si správne hranice

-silné a slabé stránky osobnosti

 

Problémy na pracovisku:

- šikanovanie, mobbing

-problémy s nadriadenými, kolegami/kolegyňami

-pretrvavajúci neúspech v práci

 

Vo vzťahoch

-problémy s matkou,otcom,deťmi, súrodencami

-neustála snaha odstrihnúť sa od rodiny

-neschopnosť vymaniť sa z rodinných pút

 

Zdravotné

-na všetkých úrovniach a všetky orgány, predovšetkým chronické

a mnéhé ďalšie v rámci systému, celku,skupiny.