Archív článkov

Technika konštalácii

30.06.2015 09:35
Lektor, ktorý má v rukách úrčité metódy, stavia konštaláciu až z posledného miesta, nastavia:" Ja to vyriešim, ja to zvládnem.", ale najd§ležitejšia je pokora.   Technika spočíva v zostavení akéhokoľvek modelu rodiny, alebo iného systému so zástupcami vybraných z ostatných účastníkov seminára....
Celý článok

Čo môžeme riešiť

30.06.2015 08:57
Osobné problémy: -neschopnosť komunikovať v rodine, vo vzťahoch..... -nájsť si partnera/partnerku -nájsť si prácu -problémy s financiami -pochybnosti o sebe, nízka sebaäcta, neistota -nájsť si správne hranice -silné a slabé stránky osobnosti   Problémy na pracovisku: - šikanovanie,...
Celý článok

Systemické konštalácie

30.06.2015 08:32
"Nič sa neskončilo, všetko pôsobí aj naďalej. Otázkou je: "Ako to pôsobí ďalej."- Bert helinger - nemecký psychológ terapeut,filizof, teológ.   Systemické konštalácie slúžia k odkrývaniu skrytých dynamík, ktoré spájajú jednotlivcov s vlastnou rodinou, v partnerských,...
Celý článok

Nová akcia

22.05.2015 12:30
Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.
Celý článok

Systemické konštalácie

22.05.2015 12:30
Systemické konštalácie/ ako napovedá názov, budeme pracovať so systémom/ sú metóda, ktorá dokáže "Otvoriť oči" a navodiť pochopenie  akéhokoľvek problému. Všetko, čo dokážeme pomocou konštalácii zistiť, to aj dokážeme pokojnou cestou napraviť tak, aby bol v poriadku celý systém.
Celý článok
Záznamy: 1 - 5 zo 5